Менторска програма за насърчаване на заетостта и работната сила, насочена към уязвими групи млади хора е 18-месечен проект, насочен към младежи с по-малко възможности, NEETs (младежите, които не са обхванати от системата на образование, нямат работа или не са включени в професионално обучение), младежи в неблагоприятно икономическо състояние и млади емигранти.

Проектът обединява 2 университета, център за кариерно ориентиране, изследователски център и 2 младежки организации, които с общи усилия целят да разработят подходящ механизъм за менторство, насочен към уязвими групи млади хора, така че да могат да получат съвети, менторство и възможност за взаимно обучение с цел интегрирането им на пазара на труда. В допълнение, проектът цели да предостави необходимите знания и умения на най-уязвимите групи младежи с оглед тяхното бъдещо успешно професионално развитие.

Другата целева група на EMPLOY е именно младежките работници от партньорските организации и като цяло, ангажирани в подпомагането на интеграцията на уязвимите групи млади хора, на пазара на труда. Проектът ще осигури предостави обучителни материали, както и необходимите инструменти, с които ще се извършва менторския процес.

EMPLOY се координира от Висше Училище по Застраховане и Финанси (България) и ще бъде изпълнен съвместно с EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Унгария), CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT (Словения), TDM 2000 (Италия), Law and Internet Foundation (България) and Yasar University (Турция).

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.

Като партньор, Фондация „Право и Интернет“ е отговорна за създаването на менторския хъб /платформа/ и ще организира първото събитие на проекта – Информационен ден, целящ представянето на функционалностите на онлайн платформата.