Международен център за медиация за семейни конфликти и отвличане на деца - MIKK E.V. (Германия)

MiKK е организация с нестопанска цел, предоставяща многоезична и безплатна подкрепа, съвети и препоръки за медиация за родители в случаи на трансграничен контакт, конфликт на попечителство и преместване, както и в случаи на международно отвличане на деца от родители.

MiKK организира двуезични и бикултурни медиации в цял свят за родители в съответствие със своя международно известен модел на медиация, използвайки медиатори, които са специално обучени от MiKK. Повече от 10 години MiKK подпомага хиляди родители, заключени в привидно неразрешими конфликти при намирането на устойчиви и приятелски решения, които са в най-добрия интерес на децата им.