Период: 2005 - 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът обединява 128 организации от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка с общи интереси в областта на изучаването на връзките между правото и информационните технологии, включително електронно управление, електронна търговия, защита на интелектуална собственост в Интернет и т.н. Експертите на Фондацията участват в работни срещи на мрежата и в обсъждането на теми и концепции за развитие на ИКТ правото.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Партньори по проекта