Minds & Sparks (M&S) - Австрия

Minds & Sparks (M&S) е независима, нестопанска изследователска организация със седалище във Виена, насърчаваща науката, иновациите и технологиите за справяне с големи предизвикателства и разработването на нови методи и решения за по-добро общество. M&S създава силни връзки между науката и обществото, използвайки интердисциплинарни подходи, насърчавайки добрите практики и повишавайки осведомеността за постиженията на научните изследвания и иновациите.