Ministerio del Interior, Guardia Civil (Испания)

Испанската гражданска гвардия е институция с военен характер, която е част от State's Defence & Security Corps и взема участие в органите за сигурност в Испания. Като една от националните агенции с отговорности в областта на сигурността, Испанската конституция установява като тяхна първостепенна мисия да защитават свободното упражняване на правата и свободите на испанския народ и да се гарантира сигурността на гражданството, всичко това под ръководството на испанското правителство.