Национална полиция – Испания

Националната полиция - Испания (ESMIR) е правоприлагащ орган, основан през 1824 г. Разпростира се на цялата национална територия, с около 70 хил. полицаи сред другите държавни служители. Притежава компетенции в областта на обществения ред, тежката престъпност, криминалистиката, тероризма и има изключителни правомощия при пресичане на граници от хора, самоличността на гражданите и частната сигурност. Едно от стратегическите направления на ESMIR в националната сигурност е да се постигне по-динамично, по-продуктивно и по-интелигентно използване на нови технологии и нови методи на работа на полицията за по-висока ефективност.