Министерство на правосъдието и сигурността (Холандия)

Министерството на правосъдието и сигурността отговаря за поддържането на върховенството на закона в Холандия, така че хората да могат да живеят заедно на свобода, независимо от техния начин на живот или възгледи. Министерството работи за по-безопасно и по-справедливо общество, като дава на хората правна защита и когато е необходимо, се намесва в техния живот.