МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРОЗРАЧНОСТТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (Гърция)

На Министерството на правосъдието е поверено управлението на съдебната функция, която е една от трите държавни функции. Министерството е натоварено с развитието на законодателната инициатива в основните сектори на правосъдието, в което е включено хармонизирането на вътрешното право с нормите на международното право. Освен това тази инициатива включва развитие на институционални действия, които разширяват и укрепват индивидуалните права и свободи и овластяват функцията на демократичните институции като цяло.