Период: Октомври 2022 - Септември 2024
Статус: Текущ


Описание

RELEASE се фокусира върху подпомагането на съдебната власт (включително съдии, съдии-следователи, прокурори, адвокати и други практикуващи юристи) в държавите - членки на ЕС, особено тези от Източна Европа с цел засилване на сътрудничеството между компетентните органи по въпроса за досъдебното задържане и улесняване на установяването на общ подход по въпроса в тази област. Дейностите, които ще бъдат извършени в рамките на проекта, ще доведат не само до идентифициране на най-добрите практики и методи на работа, но и ще улеснят установяването на взаимно доверие между партньорските държави.

Проектът ще започне със събиране на данни, фокусирайки се върху емпирични изследвания, за да се установят нуждите и пропуските. Следващата стъпка ще бъде практическото сътрудничество между съдебните органи, което ще се осъществи чрез обмен на добри практики и дейности за взаимно обучение. Тези събития ще бъдат както национални работни срещи, така и международни семинари с цел сътрудничеството между целевите групи да бъде подкрепено на различни нива. Въз основа на горепосочените точки RELEASE ще изготви наръчник с добри практики и практически алтернативи, както и общ преглед на политиките. Той от своя страна ще има за цел да повиши осведомеността на политиците относно проблемите, свързани със задържането под стража в досъдебното производство, и възможните алтернативи за тяхното решаване. Материалите ще бъдат представени на конференцията на RELEASE, която ще подпомогне установяването на ефективно сътрудничество между целевите групи и ще разпространи резултатите от проекта.

Консорциумът се състои от шестима партньори от пет различни държави-членки на ЕС от България, Хърватия, Гърция, Полша и Словакия.

В случай, че искате да следвате новините и резултатите на проекта, може да се абонирате за бюлетина RELEASE: https://forms.office.com/e/GLXbbf1iV4

Целта на бюлетина е да информира съответните заинтересовани страни за текущите актуализации на проекта и да споделя подходяща информация. материали и новини по темата за по темата за досъдебното задържане.

Проектът RELEASE се координира от Фондация "Право и Интернет" и се осъществява с подкрепата на програма ‚Правосъдие‘ (2021-2027) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101090815.

Партньори по проекта