Ministry of Home Affairs - Public Security Police (Португалия)

Ministry of Home Affairs - Public Security Police, чиято мисия е да се гарантира демократична законност, гарантиране на вътрешната сигурност и правата на гражданите, съгласно Конституцията и Закона.