Митвайдски университет по приложни науки (Германия)

Митвайдският университет по приложни науки е растящo средище за изследвания в централна Саксония с около 7000 студенти в 5 факултета. Университетът предоставя различни учебни програми и програми за продължаващо обучение в областта на киберсигурността и криминалистиката.