Международни мениджъри на компании за информационни и комуникационни технологии и водещи изследователи от висши училища и БАН участваха в организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) дискусия на тема "Научноизследователски приоритети и проекти в ИКТ сферата и публично-частното партньорство".