Национална лаборатория по компютърна вирусология (NLCV)

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН е научно звено в България, специализирано в областта на компютърната вирусология, работещо за осигуряване на максимална компютърна сигурност, комуникационна сигурност и сигурност на данните. Цялостната научна и развойна дейност на Лабораторията е свързана с превенция от злонамерени атаки и възстановяване на вече атакувани и разрушени данни, както и обучение на ниво обикновени потребители, ученици, студенти и изследователи в посока на повишаване на знания и умения за информационна, комуникационна и компютърна сигурност.