LNEC - Национална лаборатория по строителство

LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Национална лаборатория за гражданско инженерство) е публичен институт за наука и технологии (S&T) със статут на държавна лаборатория, която извършва изследвания във всички области на гражданското инженерство, което му придава уникална мултидисциплинарна перспектива.

В своята област на опит LNEC е национален актив, който насочва дейността си към ценностите на обществената услуга, вградени в култура, която апелира към високи стандарти на етика, безпристрастност и надеждност. Непрекъснатите инвестиции в иновациите, в подобряването и разпространението на знанието позволиха адекватен отговор на постоянната еволюция на науката и технологиите.

Създаден през 1946 г. с международно призвание, неговата репутация скоро прекрачи границите и LNEC работи на всички континенти, продължавайки вече повече от шест десетилетия да почита името на Португалия.