В рамките на проекта RELEASE, координиран от екипа на Фондация „Право и Интернет“ се организираха три национални семинара, които се проведоха, както следва:

  • на 30 януари 2024 г., в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София;
  • на 15 февруари 2024 г., в хотел „Орбита“, гр. Благоевград;
  • на 22 февруари 2024 г., в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София.

Семинарите се проведоха с идентична програма, като лектори бяха г-жа Деница Кожухарова (старши правен експерт по проекта) и г-жа Мария Дончева (зам. председател на Софийски районен съд). Акцент в семинарите с тема „Насърчаване на по-широкото приложение на алтернативни мерки на задържането под стража в рамките на досъдебното производство в наказателния процес“ бе беседата на съдия Дончева, както и работата в малки групи за дискусия на въпроси във връзка със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

В семинарите се включиха над 70 участници – съдии, прокурори, следователи, адвокати и съдебни помощници.

За получаване на актуална информация относно проекта и бъдещи инициативи, може да се абонирате за бюлетина на RELEASE тук.

Проектът RELEASE се координира от Фондация "Право и Интернет" и се осъществява с подкрепата на програма ‚Правосъдие‘ (2021-2027) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101090815.