Напреднали интегрирани технологични решения и услуги (ADITESS') - Кипър

Напреднали интегрирани технологични решения и услуги (ADITESS) е научна, консултантска и изследователска компания, чиято цел е провеждането на теоретични и приложни изследвания, както и подготовка на изследвания на стратегическо и тактическо ниво относно политика за сигурност, защита на критични инфраструктури, последици от кризисни явления, транспортна безопасност и управление на границите (мониторинг и наблюдение), моделиране на решения и разработване на съвременни решения в областта на сигурността в гореизброените области.