National Center for Social Solidarity (E.K.K.A)

Националния център за социална солидарност - Е.К.К.А реализира специални терапевтични и консултантски програми. Също така предприема действия за предотвратяване на социални рискове и процеси към социалното изключване, както и действията и обхващат взимане на отношение по социални извънредни ситуации. Тя влиза в партньорства за съвместни проекти с правителствени агенции, организации на местното управление и доброволчески организации, които предоставят услуги за социални грижи, обхващащи социална помощ и подкрепа на уязвими групи.