National Romanian Police, General Inspectorate of Romanian Police (Румъния)

General Inspectorate of Romanian Police е централното звено на румънската полиция с общи териториални компетенции. Контролира всички полицейски звена в страната, разследва тежки престъпления, свързани с организирани престъпни групи, финансова или банкова измама или други престъпления, които са от компетентността на Главната прокуратура.