Национален междууниверситетски консорциум за телекомуникации - Италия

Националният междууниверситетски консорциум за телекомуникации (CNIT) е консорциум с нестопанска цел от 37 големи италиански университета. Тяхната съвместна мисия е да извършват изследователска дейност, да насърчават технологичния трансфер към индустрията и да осигуряват координация и подкрепа в мрежа между членовете.