Период: Ноември 2008
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Национална конференция на тема "Пътят към е-Община - цифровият град" под егидата на Столична община и със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България бе проведена от Фондация „Право и Интернет”.

За справяне с проблемите, възникващи при ежедневното обслужване, е необходимо повече от въвеждането на нови мерки, наредби и стратегии. Ето защо истинското предизвикателство е в инициативите по трансформация към по-бързи и прозрачни процеси в управлението и администрирането, с цел намаляване на разходите и увеличаване на доверието между институциите и гражданите.

На конференцията присъстваха експерти и гости от водещи в областта държави-членки на Европейския съюз и бяха обсъдени най-добрите решения и практики за разумно и адекватно прилагане на новите технологии в услуга на гражданите и бизнеса.