Националната обсератория на Атина (НОА)

Националната обсератория на Атина (НОА) е първият изследователски институт, създаден в Гърция, през 1842г.

Интитутът по Астрономия, Астрофизика, Космически приложения и дистанционно отчитане е един от трите института на НОА. Основните дейности на института включват основни и приложни изследвания в редица теми в сферата на астрофизиката. Институтът е ангажиран с разпространението на научна информация, която да бъде достъпна за обществото. Дейността на института се развива в два много популярни туристически центъра - Пентели и Тесио.