Акроним: EXTREMA
Период: януари 2018 г. - декември 2019 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът EXTREMA цели да подобри устойчивостта на европейското население в случаи на екстремни температурни аномалии (горещи и студени вълни). Особено в градовете, подобни събития могат да причинят прекомерна смъртност, а поради случващите се климатични промени, се предвижда зачестяването на такъв тип аномалии. За поддържане на добро качество на живот Европа трябва да повиши устойчивостта на населението като установи механизми за намаляване на риска, повишавайки възможностите на гражданите да се справят с природните бедствия и аварии. В тази връзка, проектът EXTREMA предлага нов иновативен и ефективен подход – разработване на мобилно приложение за гражданите и изграждането на уеб портал за местните власти.

Мобилното приложение ще оценява в реално време здравните рискове за потребителя в зависимост от неговото местоположение. Ако рисковете са високи, приложението ще сигнализира потребителя и ще му отправя препоръки. От друга страна, уеб порталът ще предоставя информация и инструментариум на властите като ги подпомага в овладяване на природните бедствия: сигнали за следващия ден, текущи карти, и инструмент за управление на работещите центрове. В рамките на проекта, EXTREMA ще пилотира мобилното приложение и портала в няколко големи европейски градове.

Проектът обединява 8 организации от 5 държави членки на ЕС: научно-изследователски център, два университета, три компании, една неправителствена организация и една общинска компания.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Механизма на ЕС за гражданска защита, в рамките на договор № 783180.


Уебсайт на проект EXTREMA

Партньори по проекта