GUARD подобрява осведомеността в хетерогенните вериги на дигиталните услуги чрез вграждане на средства за сигурност в различните нива на бизнес процесите, като осигурява рамка за събиране, анализ и откриване. Повечето средства за киберсигурност традиционно са проектирани да защитават физическата инфраструктура, а не услугите, които се изпълняват чрез нея. С поглед към постоянно адаптивния и променящ се контекст, както на инфраструктурата, така и на обслужващия сектор, GUARD избира ориентирана към услугата рамка, със средства за сигурност, вградени във всеки един дигитален компонент.


Проектът се изпълнява с подкрепата на програмата за научни изследвания и иновации по "Европа 2020" на Европейската комисия по споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 833456.