01.02.2023г.

Консорциумът на DATAMITE — „Монетизация на данни, оперативна съвместимост, търговия и обмен“ — с гордост обявява официалния старт на тази европейска инициатива, финансирана от Европейската комисия по програмата за изследвания и иновации Horizon Europe. Срещата се проведе между 25 и 27 януари 2023 г. във Валенсия, Испания. Част от партньорите се присъединиха онлайн. Тя спомогна за взаимното опознаване на организациите, изготвянето на работилници, както и съобразяване на проектния план, въпроси по изпълняването на проекта, както и самия му график.

DATAMITE е 3-годишен проект, ръководен от Instituto Tecnologico de Informatica (ITI) и съставен от 26 партньори от 12 държави, които събират ключови участници по правни и SSH аспекти и във веригата на данните, за да гарантират правно и обществено съответствие, както и изграждане и стандартизация на open-source общност.

DATAMITE предоставя на европейските компании модулна рамка с отворен код и много домейни за подобряване на монетизирането на данни, оперативната съвместимост, търговията и обмена под формата на софтуерни модули, обучения и бизнес материали.

DATAMITE подобрява потенциала за монетизиране на две нива:

● На вътрешно ниво потребителите ще разполагат с инструменти за подобряване на качеството и управлението на своите данни чрез спазването на FAIR принципите. Те ще могат да повишат уменията си по технически и бизнес аспекти благодарение на множеството материали за обучение с отворен код, които проектът ще генерира. Следователно данните ще станат надеждни и по-надеждни и в други парадигми като AI.

● На външно ниво потребителите ще подобрят възможностите си за споделяне на данни, като същевременно запазят контрола върху своите данни, осигурявайки нови източници на приходи и взаимодействие с други заинтересовани страни.

DATAMITE ще валидира резултатите в 3 различни случаи на употреба с общо 6 пилотни проекта, демонстрирайки, че рамката е оперативно съвместима и използваема в различни домейни и нужди на потребителите, като:

1) Вътрешнокорпоративен, мултидомейн обмен на данни.

2) Търговия / споделяне на данни в пространства за данни

3) Интегриране с други инициативи като пазари на данни, платформа на ЕС за изкуствен интелект при поискване или DIH.

Секторите, обхванати от пилотните проекти, са агрикултура, енергетика, промишленост и производство и климат.

Научете повече за проекта DATAMITE тук: www.datamite-horizon.eu