Нидерландски институт по криминалистика (Нидерландия)

Нидерландският институт по криминалистика е обществена организация под ръководството на Министерството на правосъдието и сигурността. Нидерландският институт по криминалистика предоставя криминалистични услуги, използвайки последните постижения на съвременните науки и технологии и допринася за наказателното разследване и оневиняването на невинни страни.