Никола Стойчев

Никола Стойчев е завършил право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на телекомуникационното право, правото на информационните и комуникационни технологии, медийното право.

Резюме

Никола Стойчев е завършил право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на телекомуникационното право, правото на информационните и комуникационни технологии, медийното право.

Има диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, издадена от Британския правен център под патронажа и в сътрудничество с Юридическия факултет и Факултета по дистанционно обучение на Университета Кеймбридж.

Отличава се със задълбочени правни и специфични за телекомуникационния и медиен бизнес познания и компетенции, внимание към детайлите и нестандартното мислене.

Разполага с богат и разнообразен опит в консултирането на местни и международни компании, между които: доставчици на услуги за достъп до Интернет, IPTV, телефонни услуги, колокационни услуги, доставчици на музикални стрийминг услуги, доставчици на телевизионни съдържание, технологични компании, електронни магазини, един от водещите мобилни оператори в страната, т.н.

Никола Стойчев е сред експертите, участвали в консултациите по приемането на Закона за киберсигурност. По време на 8-та годишна конференция на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори в края на 2018 г. той представи проект на Етичен кодекс на телекомуникационните оператори, в чието изготвянето участва активно.

Никола Стойчев е експерт във Фондация „Право и Интернет“, старши адвокат в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и член на Софийската адвокатска колегия.

Владее отлично английски език.