С настъпването на 1 януари започва нов проект под координацията на Фондация „Право и Интернет“– Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес – PRESENT.

Проектът се фокусира върху процесуалните права на лицата, заподозрени или обвинени в престъпление и по-конкретно върху правото да присъстват на водения срещу тях наказателен процес. PRESENT цели да допринесе за практическото приложение на Директива EU) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета. от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, чрез създаването на задълбочени познания относно проявлението на правото и неговата защита. В рамките на проекта ще се създаде наръчник с добри практики, базиран на проведените проучвания. Партньорите ще организират повече от 20 срещи – на място в държавите си и онлайн.

PRESENT обединява 6 организации от 6 различни страни – България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор №760482.