Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД/ GDPR) започна да прилага от 25 май 2018 г. Освен това, на национално ниво, на 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник бе обнародван и Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Научете какви са новите Ви задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговорите на всички приложими правила за защита на личните данни в ЕС и на национално ниво.

Водещите в областта на защитата на личните данни експерти на Фондация „Право и Интернет“ водят обучения с фокус върху следните основни теми:

  • въведение в изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, и в националното законодателство в областта на личните данни;
  • практически насоки и мерки по спазване на изискванията на приложимите правила за защита на личните данни;
  • специфични дейности по обработване на лични данни;
  • практически съвети и казуси;

Участниците в обучението ще:

  • бъдат въведени в правната рамка в областта на защитата на личните данни и в новите изисквания, въведени от ОРЗД и от националното законодателство в областта;
  • придобият ключови знания и практически умения в областта на защитата на личните данни;
  • имат възможността да получат полезни съвети и насоки от водещи експерти в областта на защитата на личните данни;
  • получат сертификат за участие в обучението;
Обучители: Адв. Десислава Кръстева, CIPP/E, CIPM; Д-р Мартин Захариев

Експертиза