Областна дирекция на МВР - Бургас (България)

ОДМВР Бургас осъществява дейността си по защита на националната сигурност, противодействието на криминалната и организирана престъпност, опазването на обществения ред и пожарната безопасност на територията на Бургаския регион.