ОБЩИНА МИЛАНО

Община Милано (Comune di Milano) е местната власт, отговорна за управлението на град Милано, Италия, ръководена от кмета и градския съвет. Милано е разделен на девет административни зони, всяка от които се управлява от Общински съвет с председател и избрани съветници за решаване на местните въпроси. Дейността на общината е разделена на няколко отдела, включително за градско планиране, обществен транспорт, управление на отпадъците, културни дейности, социални услуги и образование. Основните инициативи са насочени към устойчиво градско развитие, иновации в областта на интелигентните градове, разширяване на обществения транспорт и насърчаване на културата.