Община Загреб

Град Загреб е един от най-социално отговорните градове в Република Хърватия. Той осигурява сигурност и по-добър стандарт на живот на своите граждани чрез многобройни мерки в областта на социалната политика и грижи за хора с увреждания, пенсионери, деца, семейства и студенти, както и чрез активна подкрепа на социални и хуманитарни програми и проекти на сдружения.

Загреб е и седалище на хърватския парламент, както и президента и правителството на Република Хърватия.