От 13 до 15 ноември 2023 г се проведе първото Общо събрание във връзка с проекта UP2030. в оживения град Лисабон. По време на срещата Фондация "Право и интернет" бе представлявана от Мария Лачова в качеството ѝ на правен експерт.

Общото събрание предостави чудесна възможност за сътрудничество, иновации и създаване на обща рамка за предстоящите месеци от жизнения цикъл на проекта.

По време на заседанието бяха обменени идеи и стратегии по отношение на бъдещите начинания на проекта. Събирането на представители на градове, научноизследователски институции и доставчици на софтуерни решения, част от консорциума по проекта, предостави платформа за задълбочени дискусии, стратегическо планиране и съвместни инициативи, които ще се осъществят в рамките на UP2030. Дискусията продължи с фокус върху концепцията за стратегическо обучение и нейната ключова роля в овластяването на общността на професионалистите. Подчертавайки важността на разпространението на знания и наблюдения, участниците изтъкнаха различните канали, чрез които се осъществява това разпространение, като например публикации и структурирана програма за обучение. Фокусът на дискусията беше върху това как стратегическото обучение допринася за подобряване на разбирането на подходите за климатична неутралност и устойчивост на градовете, особено тези, разработени в рамките на проекта UP2030.

Несъмнено Общото събрание изигра решаваща роля за подпомагане на разработването на пътни карти, улесняване на обмена на идеи и укрепване на основите за бъдещи начинания и предостави добра възможност на заинтересованите страни да се съберат, да обменят опит и да работят съвместно за постигане на общи цели.

Можете да намерите ексклузивно съдържание и информация за проекта на следния линк: https://lnkd.in/dugA7w_n