На 20 юли 2022 г. се проведе обучение на тема „Рисковете във виртуалното пространство, на които са изложени децата“, като част от изпълнението на проекта LEAGUE. Целта беше да се дискутират възможностите за реакции и начините за справяне с тях по повод нарастващите случаи на насилие над децата в онлайн пространството. На участниците в „Детски лагер 2022“ с организатор СО-район „Студентски“, експерти от Фондация ,,Право и Интернет“ разясниха какви опасности ги дебнат, докато сърфират в интернет или докато играят игри. Подробно бяха обсъдени видовете неправомерни действия в социалните мрежи, някои от които: кражба на самоличност, фишинг, сексуални престъпления и насилие, кибертормоз, виртуално злепоставяне, онлайн финансови измами и хакерство. На края на събитието се добави, че предстои да бъде разработена интернет платформа и чатбот по време на изпълнението на проекта, които биха могли да бъдат полезни в трудни и неуместни ситуации за децата за ефективна борба с подобни престъпления.