Период: Октомври 2007 - Ноември 2007
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Законът за електронна търговия регулира обществените отношения в сферата на предоставянето на услуги на информационното общество. Законът за електронно управление определя действията на административните органи, когато използват електронни документи, предоставят електронни административни услуги и обменят помежду си електронни документи. Целта на това обучение е да представи и дискутира основните принципи на законите с ръководните кадри на Държавна агенция за информационните технологии и съобщения. По-конкретно темите включват новите задължения, наложени на местните власти, и начина на прилагане на европейските и национални политики по предоставянето на електронни услуги в публичния сектор.

Обучени са 30 служители на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.