Период: Септември 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” организира обучение за 30 служители от Държавна агенция за информационни и комуникационни технологии по Законът за електроните съобщения. Разглежданите теми на семинар в гр. Сандански включват:

  • Европейска рамка на Електронните съобщения, 2002 г.;
  • Нови европейски тенденции в областта на Електронните съобщения;
  • Закон за електронните съобщения (ЗЕС);
  • Секторна политика в областта на електронните съобщения – цели и европейски измерения;
  • Правомощия на Председателя на ДАИТС в областта на електронните съобщения. Взаимодействие на ДАИТС с останалите държавни органи в областта на електронните съобщения;
  • Подзаконови нормативни актови по прилагане на ЗЕС;
  • Цифрова телевизия;
  • Цифров план.