Период: Май 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проведено е обучение на 50 служителите от Агенция по вписванията по правните въпроси на търговската регистрация и воденето на регистър БУЛСТАТ.

Центърът по право на информационните и комуникационни технологии, като неразделна част от Фондация „Право и Интернет”, подпомогна Агенция по вписванията като обучи нейните ръководни кадри по приложението на Правилника по вписванията.

Семинарът е финансиран изцяло от Фондация "Право и Интернет".