Период: Ноември 2013 - Декември 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „Развитие на човешките ресурси – Велико Търново” стартира изпълнението на обучения на представителите на общинска администрация Велико Търново. В рамките на проекта ще се проведат обучение на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти и обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала.

Партньори в консорциума са „Ла Фит” ООД и Фондация „Право и Интернет”.

Проект “Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Сфера

Партньори по проекта