22.02.23-23.02.23 г.

Фондация „Право и Интернет“, координатор на проект ALLIES, стартира официално неговото изпълнение чрез начална работна среща с всички партньори в хибриден формат. Срещата се проведе на 22-ри и 23-ти февруари 2023 г. в София. По време на срещата организациите представиха своята експертиза, обсъди се планът за изпълнение на проекти и бяха дискутирани въпроси по конкретни проектни задачи и времеви график на ALLIES. Освен това, партньорите обсъдиха целите и структурата на проекта, включително управление, вътрешни процедури, разпространение на резултати и комуникационен подход.

Проектът ALLIES има за цел да подкрепи микро (и малки) доставчици на уеб хостинг услуги за постигане на съответствие с новите изисквания и задължения съгласно Регламент 2021/784 за справяне с разпространението на терористичнo онлайн съдържание. Дейностите, които ще бъдат извършени в рамките на проекта, целят да улеснят ежедневна работа на доставчиците на уеб хостинг услуги чрез предоставяне на обучение, дейности за повишаване на осведомеността и софтуерни инструменти.

Проектът ALLIES се осъществява в рамките на ‘Фонд за вътрешна сигурност’ на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101080090.