На 23 март се проведе онлайн събитието „Добри практики на социалното предприемачество в Европа: минало, настояще и бъдеще“, което беше организирано в рамките на проекта SEYW.

По време на срещата координаторът - TDM2000, представи проекта SEYW, неговите цели и резултати. За да ангажира участниците, нашият люксембургски партньор - Art Square Luxembourg asbl, беше подготвил интерактивна част с въпроси и отговори.

Лектори на събитието бяха социални предприемачи (по един на всяка страна партньор), които споделиха своите истории за това, което ги е вдъхновило и как са започнали своите социални предприятия. По-специално лекторите на онлайн събитието бяха:

  • Mylène l’Orguilloux (Франция) - Социална и солидарна икономика, Мода и нулеви отпадъци - https://www.milanavjc.com/
  • Ioanna Georgiadou (Гърция) – Health Route (Център за психотерапия, холистични терапии и образование) - https://poreia-ygeias.gr/en
  • Kerly Piirsalu (Естония) - Социален предприемач, организатор на младежка програма за социално предприемачество - http://changemakers.ee
  • Bastien Fillon (Италия) – Associazione Diritti a Sud, проект "Sfruttazero" , производство на "етични" хранителни продукти с участието на младежи и мигранти - https://www.facebook.com/SfruttaZero
  • Борис Колев (България) – Социален предприемач с богат опит в сферата. Борис е едва на 18 години, когато стартира първото си социално предприятие. Оттогава той е създал 15 социални компании и марки. - https://www.linkedin.com/in/boriskolev/
  • Julia Gregor (Люксембург) – Социален предприемач в "Onperfekt" (бизнес с плодове и други продукти, които не се продават заради формата си) - https://onperfekt.wixsite.com/onperfekt

Повече информация за нашите лектори ще бъде предоставена на Facebook страницата на проекта SEYW.

Следете Facebook страницата ни!

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.