На 16-ти Септември 2021 г. от 11 часа ще се проведе 4-то онлайн събитие ,, Определяне на висшия интерес на детето жертва на престъпление"

По време на събитието ще имате възможност да проведете дискусия с интернационални експерти в сферата на престъпления с деца.

На фокус по време на обучението ще бъде 4-та глава от Методологията на проекта и по-конкретно индивидуалната оценка на нуждите на деца, жертви на престъпление.

Ако искате да разберете повече последвайте линка:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMudO2oq...