Дата: 23 август 2019 г.

На 23 август, в 16.00 ч, екипът на Фондация „Право и Интернет“ ще проведе онлайн събитие, посветено на темата, свързана с основните елементи на щадящото децата правосъдие.

Събитието ще се проведе изцяло на английски език.

Доставчик сте на социални услуги или професионалист, работещ с жертви на престъпления и искате да научите повече за това как може да се осигури щадящо правосъдие във всекидневната работа с деца жертви на престъпления? Ако желаете да се потопите в темата и да научите повече, регистрирайте се за събитието тук.