Между 7 октомври и 6 ноември бяха проведени другите три обучения на обучителите. По-специално партньорите по проекта проведоха две обучения в Атина и едно в Ханя, Крит.

През първия ден на всяка от сесиите, социалните работници се запознават с нуждите на бащите затворници, описани в резултатите от изследванията и най-добрите практики от подобни интервенции по света, представени от KEMEA. През втория ден, в първата част, EETAA представя методологията на трансформиращото учене и как тя може да бъде приложена в рамките на затвора. След това професионалистите участват в експериментален семинар, който продължава 7 часа, разделени в два дни, по време на който под ръководството на EETAA се реализира съкратена симулация на Училище за родители. В края се провежда дискусия с всички участници, включваща оценка на обучението и бъдещите стъпки на проекта.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейската комисия по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 621410-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN.