Европейският съд по правата на човека има две взаимноизключващи се решения по казуса.

Коментар на Десислава Кръстева от фондация „Право и Интернет” по темата.