На 18 февруари партньорите по COPKIT се срещнаха в Брюксел, за да прегледат резултатите, получени през първите 18 месеца от проекта.

Срещата се проведе в сградите на Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) и включваше преглед на работата, извършена в рамките на всеки от работните пакети на проекта, с конкретен акцент върху конкретните цели и задачи, получените резултати и плановете за следващия отчетен период.

Партньорите по COPKIT се присъединиха към служителя по проекта REA и трима външни рецензенти с експертиза в областта на компютърните науки, правоприлагането и правото и етиката.

Рецензенти изслушаха презентациите и предоставиха своите отзиви за различните аспекти на проекта, включително някои прозрения и предложения за подобряване на инструментите на COPKIT.

На срещата присъства и служителят на дирекция „Иновации и индустрия за сигурност“ на DG HOME, който подчерта важността на включването на крайните потребители в разработването на нови технологии за правоприлагащите органи и оцени активното участие на партньорите в правоприлагането в дейностите на проекта COPKIT. В комбинация с водещата роля на Европол в консултативния съвет за крайни потребители на COPKIT, беше сметнато, че COPKIT е в много добра позиция да даде иновативен принос в темата за изследователска борба с престъпността и тероризма.

Служителят по политиката на DG HOME беше поканил COPKIT да участва в редица събития за проекти за сигурност на H2020, включително работни срещи на Общността на потребителите, които се проведоха в Брюксел през март и септември 2019 г., и семинара за данни от изследвания за борба с престъпността и тероризма в Брюксел миналия януари. Тя горещо поднови поканата си за следващия семинар на Общността на потребителите, като по този начин призна приноса на проекта COPKIT към общността на изследванията в областта на сигурността чрез инициативата на DG HOME.

За повече информация и актуализации следвайте ни в Twitter, LinkedIn и Facebook и се колебайте да се свържете с нашия екип на copkit@copkit.eu.

Повече информация тук: https://copkit.eu/copkit-partners-meet-in-brussels...