На 21 и 22 януари се проведе онлайн обучение на персонала на партньорските организации по проект EMPLOY. Обучението се базираше на темите, които вече са достъпни в e-hub EMPLOY, и също така се отнасят до Наръчника за умения и компетенции.

Изпълнителният директор на Фондация "Право и Интернет" доц. д-р Даниела Илиева изнесе презентация на тема „Техники за бизнес комуникация“, а Христина Богия, правен експерт към Фондация "Право и Интернет" представи курса „Подготовка за интервю за работа“. Освен това, като част от събитието бяха представени основните функционалности на менторската платформа EMPLOY и нашите партньори направиха менторска симулация.

Проектът се изпълнява в рамките на Програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.