На 15 Октомври 2009г. в Хотел Шератон, София, Десислава Кръстева, член на управителния съвет на фондация „Право и Интернет” взе участие в 5тата Национална конференция "Информационните технологии и комуникациите в здравеопазването – предизвикателство на XXI век. Болнични информационни системи, телемедицински приложения. Диагностично-свързани групи – „за” и „против” – дискусия. Национална телематична инфраструктура".

Адв. Кръстева говори на тема "Правните аспекти на електронното здравеопазване" като по-специално лекцията засегна въпроси като: състоянието на законодателството в сферата на електронното здравеопазване, проблеми и празноти в уредбата, както и приложимост на правилата на електронното управление в контекста на предоставяне на електронни здравни услуги.

На събитието присъстваха водещи компании в сферата на информационните технологии и комуникациите; представени бяха най-успешните практики в електронното здравеопазване в Европа. По време на конференцията бяха обсъдени най-добрите решения за разумно и адекватно прилагане на новите технологии в услуга на пациентите.

Конференцията е организирана от фондация "Електронно здравеопазване България" под егидата на Министерство на здравеопазването и с любезната подкрепа на Комисията по здравеопазването на Народното събрание и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.