През 2015 г. ЕС прие нова директива относно платежните услуги (PSD 2), за да подобри съществуващите правила и да вземе предвид новите услуги за цифрово плащане. Директивата влезе в сила през януари 2018 г. Тя включва разпоредби, които улесняват и правят по-безопасно използването на интернет платежни услуги; по-добра защита на потребителите от измами, злоупотреби и проблеми с плащанията; насърчаване на иновативни мобилни и интернет платежни услуги; укрепване на правата на потребителите; засилване на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) при координиране на надзорните органи и проектиране на технически стандарти.

Обучител: адв. Христо Нихризов