Новата система на електронна идентификация ще ни гарантира по-голяма защита, споделя проф. д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет“, в интервю за БТВ.

Електронната идентификация следва да бъде вградена в личните карти и паспортите.

Новата електронна система за идентификация ще осигурява достъп до база данни в интернет, информация, необходима за допълнителна проверка на самоличността ни, както и за различни държавни услуги, от които ще можем да се възползваме дистанционно.

„Сега, когато предоставя личната си карта, всички данни от нея – трите имена, адрес, ЕГН, цвят на очите, навсякъде всеки ги събира и обработва. При електронната идентификация ще се подадат само онези лични данни, които органът има право да получи по закон”, обясни проф. д-р Димитров.