Екипът на проекта INNOCENT има удоволствието да сподели подкаст епизод с участието на Джейсън Джордан, международно признат специалист по цифрова криминалистика от Южна Африка. Този подкаст завършва нашата серия от експертни разговори като част от проекта INNOCENT, финансиран от Европейския съюз.

В този епизод се задълбочаваме в еволюцията на дигиталната криминалистика от нейното начало през 90-те години до сегашната й роля в борбата с киберпрестъпленията. Преходът на Джейсън от правоприлагането към частния сектор и академичните среди, хвърля светлина върху напредъка в областта и значението на привеждането в съответствие с глобалните стандарти. Чрез дискусии относно правните рамки и езиковото многообразие на Южна Африка, ние изследваме как те влияят върху обработката на цифрови доказателства и разследванията на киберпрестъпления. Подкастът завършва с дискусия относно предизвикателствата, пред които са изправени организациите при навигирането на политическите влияния при наемането на дигитални анализатори, и значението на сътрудничеството между юридическите и дигиталните криминалистични общности за по-ефективно преследване на справедливост.

Тази серия беше координирана от института CEELI, организация с нестопанска цел, базирана в Прага, посветена на изграждането на основани на закона общества и институции в Европа и извън нея.

Слушайте подкаста на INNOCENT тук