Polish Police Regional Headquarter in Poznan (Полша)

Polish Police Regional Headquarters in Poznan управлява Великополски гарнизон, който е разделен на: 27 районни полицейски станции; 4 общински полицейски щаба; 57 полицейски управления и 40 полицейски постове. Област Великополска е втора по площ зона и трета по население из между шестнадесет войводства в Полша. Основните задачи на Великополска полиция са предотвратяване на престъпления, икономическата престъпност, идентифицирането на извършителите на престъпления, като се гарантира сигурността на обществени места, мониторинг на трафика по пътищата и водни обекти, и провеждане предотвратяващи дейности.